ПОЛИТИКА ЗА ПРИВАТНОСТ НА ДАТАКИТ

Ние (Студио ДатаКит) целосно ја разбираме важноста на заштитата на личните информации и се залагаме за зачувување на вашата приватност. Оваа изјава за политика за приватност го опфаќа собирањето, користењето, обелоденувањето, контролата и безбедноста на вашите лични информации што може да ги собере DataKit. Ажуриран е како што се бара со Европската регулатива за заштита на податоците (GDPR). Со пристап до нашата веб-страница (www.ios-data-recovery.com) или купување на нашите апликации за десктоп ("Производи", "Услуги"), вие се согласувате со оваа Изјава за приватност, како додаток на сите други договори што може да ги имаме со вас.

1. Обработка на податоци спроведено од Datakit

1.1 Обработка на лични податоци поврзани со вашата посета на нашата веб-страница и купувањето

Како дистрибутер на софтвер (ние сме филијали на MyCommerce, Комисиски спој, 2Checktout .etc), ние не собираме финансиски информации за купување од која било причина (Ние ја собираме вашата е-пошта само кога спонтано иницирате софтвер за барање за подоцна преземање и вашата е-пошта е безбеден кај нас и недостапен за која било трета страна). Кога Корисникот набавува производ на Datakit преку веб-страницата со 2Checkout или MyCommerce, овие две решенија за купување на трети лица спроведуваат обработка на лични податоци како што следи:

1.1.1 Собрани лични податоци

Во врска со оваа обработка, 2Checkout и MyCommerce ги собира следниве лични податоци преку формуларите за собирање во процесот на нарачка или други процеси.

  • Нарачајте информации, како што се производите што ги купувате, датумот и количината на нарачката;
  • Информации за плаќање, како што се информации за кредитна картичка (тип, број, датум на истекување, безбедносен код за CVV) / информации за дебитна картичка или други информации за плаќање / наплата.
  • Сериски број на вашиот производ;
  • Содржина на комуникациите за поддршка на клиенти.

1.1.2 Цел и правна основа на обработката

Датакит ги користи информациите што ги собираме за вас за следниве цели:

Со цел Datakit да му обезбеди на Корисникот нарачаниот производ (и);

За извршување на договор во кој Корисникот е член, согласно со членот 6.1.б од БДПР и собраните податоци се неопходни за да може Датакит да го идентификува и наплати Корисникот и да го наплати неговиот број на банкарска картичка;

За потврдување на вашиот идентитет и давање услуги на клиентите или поддршка;

Анализирајте ја вашата употреба на нашите веб-страници и производи за подобро да разберете како се користат за да можеме да ги подобриме нашите услуги и корисничкото искуство и да ги ангажираме и задржуваме корисниците.

1.2 Колачиња и trackers

Кога Корисникот се консултира со веб-страницата и / или со апликацијата, Datakit имплементира колачиња и други trackers на уредот на Корисникот.

Ние користиме Google Analytics, услуга за веб-анализа од Google, Inc. („Google“). Google Analytics ги користи „Колачињата“ за да може да се анализира вашата употреба на нашата веб-страница. Информациите за вашата употреба на нашата веб-страница што ја создава „Колачето“ обично се пренесуваат на серверот на Гугл во САД и се зачувуваат таму. Како и да е, пред тоа да се случи, Google ја скратува и анонимизира вашата IP-адреса (IP-процес за анонимизирање на Google) доколку се наоѓа во земја-членка на Европската унија или во други договорни земји-членки на Договорот за Европската економска област. Целата IP адреса се пренесува на серверот Google во САД и се зачува таму само во исклучителни случаи.

Оваа анонимизација гарантира дека вашата IP адреса не може да се проследи до вас. Гугл ќе ги користи овие информации за да ја оцени вашата употреба на веб-страницата со цел да состави извештаи за активности на веб-страницата за Aiseesoft и да обезбеди дополнителни услуги поврзани со веб-страница и користење на Интернет. Гугл може да ги пренесе овие информации на трети страни, доколку е соодветно, доколку е законски овластено или ако Google договори со трети страни за обработка на таквите податоци. Google нема да ја поврзе вашата IP адреса со другите податоци на Google. Со користење на нашата веб-страница, вие изрично се согласувате за собирање и чување на вашите податоци на Google на начин и за целите опишани погоре.

Исто така, имате можност да го спречите Google да стекнува и обработува податоци генерирани од Колачиња и податоци поврзани со вашата употреба на нашата веб-страница (вклучувајќи ја и вашата IP адреса) со преземање и инсталирање на додаток за прелистувач обезбеден од Google.

2. Контактирај со Датакит

Ако Корисникот треба да контактира со Datakit од која било причина (вклучително и да оствари некое од своите права во врска со заштитата на податоците, како што е утврдено погоре), ве молиме контактирајте го support@ios-data-recovery.com.

Датакит ќе постапи по барањата на Корисникот и ќе обезбеди бесплатна информација, освен кога барањата се очигледно неосновани или прекумерни (особено заради нивната повторувачка природа) во кој случај „Датакит“ може да наплати разумен надомест (земајќи ги предвид административните трошоци за обезбедување информацијата или комуникацијата или преземањето на бараната акција) или одбие да постапи по барањето.